กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 มี.ค. 2557 )
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนดชี้แจงสถานที่และชี้แจงเอกสารสอบราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2557  เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดสะแกงาม ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  ผู้ไม่มาลงทะเบียนชี้แจงสถานที่และชี้แจงเอกสารสอบราคา ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31มีนาคม 2557  เวลา 09.30 – 10.00 น.  และกำหนดเปิดซอง

ใบเสนอราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ผู้เสนอราคาต้องมายื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ไม่รับยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 1608-1609 ในวันและเวลาราชการ

*************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode