กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจัดโครงการยกระดับความเป็นอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 29 ม.ค. 2557 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการยกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับชุมชน กิจกรรม :การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสู่ชุมชน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2557 และวันที่ 28-29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อจันทร์ที ประทุมภา บ้านโนนรัง-บูรพา ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือของภาคีหน่วยงานต่างๆ



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode