กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ก.เกษตรฯ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด

วันที่ 6 เม.ย. 2554 )
 
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด หลังคณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือ 3.2 พันล้านบาท


นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพ และปัจจัยการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ และที่ว่าการอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช ว่า มาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือมาตรการด้านการเงินให้แก่เกษตรกร โดยธนาคารกรุงไทย (KTB) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ให้ความช่วยเหลือในการลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้น ผ่อนผันการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัย และให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพในอัตราไม่เกินรายละ 1 แสนบาท นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือจำนวน 3,232 ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ใช้กรอบวงเงินที่เหลืออยู่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 24 มกราคม 2554 จำนวน 1,605.48 ล้านบาท และอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 1,632.40 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมกรณีพิเศษปี 2553 ต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณร้อยละ 60 จากพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงอย่างแท้จริงหลังน้ำลด เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว แต่ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ จะไม่มีการผ่อนผันให้เข้ารับการช่วยเหลือจากภาครัฐในครั้งนื้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode