กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบทุนช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย

วันที่ 5 เม.ย. 2554 )
 
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้กับแรงงานไทยในจังหวัดขอนแก่น จากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศลิเบียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศลิเบียจำนวน ๑๐, ๖๖๑ คน ได้รับผลกระทบและต้องเดินทางกลับประเทศไทย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น ๓๘๑ คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นเล่งเห็นความสำคัญของแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่สมัครสมาชิกและไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงจัดโครงการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจกประเทศลิเบีย สงเคระห์ให้กับสมาชิกกองทุนฯ เป็นเงินคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เงินสงเคราะห์ในครั้งนี้มอบให้กับแรงงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ และไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯก็จะไม่ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองในกรณีต่างๆ เช่น กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศไม่มีผู้ดูแล ช่วยเหลือ กรณีประสบอันตรายพิการ กรณีประสบอันตรายทุพพลภาพและกรณีอื่นๆ และคุ้มครองสมาชิกตามสัญญาจ้างต่ออีก ๕ ปี หลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดถ้ายังทำงานอยู่ในต่างประเทศ พร้อมยังเชื่อเชิญแรงงานทุกคนให้ทำงานในจังหวัดขอนแก่น เพราะในอนาคตข้างหน้าที่จะมาถึงขอนแก่นจะเป็นแหล่งธุรกิจจะมีนักธุรกิจมาลงทุนทั้งอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode