กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 เม.ย. 2554 )
 
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจะดำเนินการจัดสร้าง พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ประกอบกับมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่เห็นชอบให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขึ้นในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดจัดสร้าง ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองอีเลิง ตำบลศิลาและตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในเนื้อที่ ๖๔๔ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา ในการนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้าง พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจะมีพิธีเททอง และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาในลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ความสูง ๑๘ เมตร(ไม่รวมฐาน) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม –1เมษายน ๒๕๕๔) ณ บริเวณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส่วนกำหนดการพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ พิธีพราหมณ์ เวลา ๐๙.๐๙ น -๐๙.๓๙ ฯ พิธีบวงสรวงโดยพระครูวามเทพมุนี พิธีสงฆ์เวลา ๐๙.๓๙ น พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูปและพระผู้ทรงวิทยาคุณ จำนวน ๙๙ รูป พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งประจำทิศบนธรรมาสน์ ๔ ทิศเพื่อนั่งปรกอธิษฐานจิตในมณฑลพิธี และพิธีเททองหล่อพระชัยเนาวโลหะ(ทองคำ)และพระเกตุมาลาพระพุทธรูป พิธีเททองหล่อกลีบบัวฐานพระพุทธรูปประธานฯ (๒๖ กลีบ)ประกอบพีธีโดยเจ้าคณะอำเภอและตัวแทนทั้ง ๖ ชุดตามลำดับส่วน พิธีพุทธาภิเษก พระพิธีสงฆ์ชุดละ ๔ รูป สลับเปลี่ยนสวดคาถาพุทธาภิเษกพร้อมพระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ในมลฑลพิธีพร้อมกันตั้งแต่เริ่มประกอบพิธีเททองฯ ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระสงฆ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่อง ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีดับเทียนชัย พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคุณทั้งหมดร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้ เจ็ดสี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode