กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 2557 )
 
วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 หน่วยงานข้าราชการ ห้างร้าน บริษัท เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชน มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางบุศราดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นรางวัลในการออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เช่น กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆ การจัดหารถจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนยากไร้ ห่างไกลโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้ออกร้าน มัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ไว้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น สำหรับร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี ได้รับบริจาคเงิน สิ่งของจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ และผู้มีจิตรกุศล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของร้าน มัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี ดังที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ร้านมัจฉากากุศล จังหวัดชลบุรี จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้กุศลจิต ทั้งภาคราชการและเอกชน ได้รวมรวมปัจจัยและสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้อีกด้วย ส่วนผู้ที่มีความประสงค์มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 มอบได้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-271970 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากากุศล จังหวัดชลบุรี ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำรายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และบรรเทาทุกข์ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชราขาดคนดูแล ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยต่างๆ การจัดหารถจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนยากไร้ ห่างไกลโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีฐานะยากจนอีกด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี ในปีนี้ได้จัดสรรของรางวัลใหญ่ให้ทั้งหมดครบทั้ง 9 วัน โดยในปีนี้มีรางวัลใหญ่ เช่น รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลลองลงมา เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องชักผ้า พัดลม เตารีด เป็นต้น และในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 18.30น.ของทุกวัน จะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน ในการใส่ของของรางวัลทุกชิ้น ส่วนในปีนี้ของรางวัลในหมวด ก-ข-ค-ง เป็นสินค้ามากว่า 20 บาท อย่างเช่นใน หมวด ก เป็นข้าวสารหอมมะลิอย่างดี 1 กก. หมวด ข เป็นน้ำมันพืช หมวด ค เป็นนำตาล หมวด ง เป็นน้ำปลา และหมวด จ เป็นมาม่าครับ ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode