กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและมอบนโยบายสำคัญที่ขอนแก่น

วันที่ 13 มี.ค. 2557 )
 
นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, สินค้า OTOP และโครงการพัฒนาเมืองที่จังหวัดขอนแก่น    
                           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2557) 10.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(ชั้น 2) ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งแนวคดเกษตรโซนนิ่ง ซึ่ง ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แนวคิดการจัดทำเกษตรโซนนิ่งที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการเพิ่มเติมที่จังหวัดขอนแก่น ในประเด็น เรื่อง ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สินค้าOTOP ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง แทนการปลูกข้าว พร้อมรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในประเด็นที่จะมาตรวจราชการเพิ่มเติม จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ต่อไป
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode