กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯจะเสด็จเป็นประธานพิธีประทานประกาศนียบัตร

วันที่ 12 มี.ค. 2557 )
จังหวัดปทุมธานี
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯจะเสด็จเป็นประธานพิธีประทานประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมป์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

                      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาเป็นประธานพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2556 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมป์ ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมป์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เฝ้ารับเสด็จ 

                      พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2556 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมป์ ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ กิจกรรมประกอบด้วย การรายงานกิจกรรมของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 7 โรงเรียน , การประทานประกาศนียบัตร,วุฒิบัตร พร้อมเข็มเรียนดีให้นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ,  การประทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2556  และให้พระโอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode