กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัคร สว. 7 คน

วันที่ 10 มี.ค. 2557 )
 

จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสวจำนวน 7 คน นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นว่า และ กกต. ได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557 ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 มีนาคม 2557นั้น จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 คน ดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ /หมายเลข 2 นายโกเมศ ทีฆาธนานนท์ /หมายเลข 3 นายฐิตินันท์ แสงนาค /หมายเลข 4 นายศุภสิธ เตชะตานลท์ /หมายเลข 5 นายสุธน สอนคำแก้ว /หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นามบุญเรือง และผู้สมัครหมายเลข 7 นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น การ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิหกสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กำหนดนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการเลือกตั้งว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 % สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 จังหวัดขอนแกน มีประชากร 1,774,816 คน ผู้มีสิทธิ 1,374,096 คน มีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ 1 คน มีหน่วยเลือกตั้งปกติ 2,671 หน่วย หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าภายในเขตเลือกตั้ง 26 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 1 แห่ง คือ ที่สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น. ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตรเพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode