กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ทบ.พร้อมพิจารณาชายไทยติดเหตุสุดวิสัยน้ำท่วมเข้ารับเกณฑ์ทหารไม่ได้

วันที่ 1 เม.ย. 2554 )
 

กองทัพบก 31 มี.ค.- พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2554ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายนนี้ สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกได้แก่ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2533 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.2525-2532 (อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์) เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก จึงขอให้ชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ระบุไว้ในหมายนัดของทางราชการพร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประชาชน ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และหลักฐานการศึกษา


"สำหรับการตรวจเลือกทหารในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยขณะนี้ กองทัพบกจะยังคงดำเนินการตรวจเลือกตามปกติ และยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยตรวจเลือกใดที่ได้รับผลกระทบส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก แต่มีเหตุสุดวิสัยจากเรื่องสภาพอากาศและพื้นที่ถูกน้ำท่วม ขอให้เจ้าตัว หรือบิดา มารดา ญาติพี่น้องที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจเลือก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป ขณะเดียวกันกองทัพบกได้กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 อำนวยความสะดวกให้ประชานทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้ารับการตรวจเลือกได้ ขณะนี้มีหน่วยตรวจเลือกที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 2 พื้นที่ คือ ที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมยังอยู่ในภาวะวิกฤติและที่อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่จะเอื้ออำนวยให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปดำเนินการตรวจเลือกบนเกาะได้หรือไม่” รองโฆษกกองทัพบก กล่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode