กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ธอส. ออก 5 มาตรการลดภาระหนี้ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 เม.ย. 2554 )
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการลดภาระหนี้ช่วยผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญชวนอาสาสมัครร่วมสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดระดับนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ ส่งผลให้ลูกค้าและประชาชนได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารจึงได้ออกมาตราให้ความช่วยเหลือ 5 มาตรการ ภายหลังน้ำลดตามระดับความเสียหาย ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าธนาคารฯ กรณีหลักประกันได้รับความเสียหาย จะยกเว้นการผ่อนชำระเงินงวดค่าบ้านเป็นเวลา 4 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 4 = 0% ต่อปี จากนั้นมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือก 2 แบบ แบบที่ 1 เดือนที่ 5 - 24 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี เดือนที่ 25 - 36 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศธนาคาร แบบที่ 2 เดือนที่ 5-16 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1% ต่อปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศธนาคาร มาตรการที่ 2 กรณีลูกค้าได้รับผลกระทบด้านรายได้ จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 1.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร มาตรการที่ 3 กรณีลูกค้าได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่ มาตรการที่ 4 กรณีที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือ และมาตรการที่ 5 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ที่อาคารได้รับความเสียหาย สามารถขอกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม และซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00 % ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75 %ต่อปี วงเงินให้กู้สูงสุด 100 % ของราคาประเมิน ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร โดยยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้ และค่าเบี้ยปรับในรายการที่เกี่ยวข้องทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมงบประมาณช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด โดยจะเชิญชวนอาสาสมัครร่วมสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้ผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode