กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 เม.ย. 2554 )
 
4 จังหวัดภาคใต้ยังคงเฝ้าระวัง (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และพัทลุง) ปริมาณน้ำฝนเริ่มคลี่คลายแต่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่ราบเชิงเขา ยอดผู้เสียชีวิต 25 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 290,000 กว่าครัวเรือน


วันที่ 1 เมษายน เวลา 12.00 น. ณ ห้องกรรมาธิการ 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายวิทเยนทร์ มุตตามุระ รองผู้อำนวยการ ศชอ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
สถานการณ์/สภาพอากาศ/เตือนภัย
สภาพอากาศ เมื่อเวลา 12.00 น.วันนี้ (1 เมษายน 2554) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิสูงขึ้นและเข้าสู่ฤดูตามปกติร้อน สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใต้ มีกำลังอ่อนลงแต่ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนกระจาย ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร สำหรับในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. 54 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะฤดูร้อนปกติ สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงด้วย โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. 54 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เกิดขึ้นได้ในระยะนี้
ปริมาณน้ำฝน มีบริเวณที่มีฝนสะสมมากใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีน้ำป่าไหลหลากจากที่ลาดเชิงเขาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายพื้นที่ ซึ่งได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง และสุราษฎร์ธานี
สถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน 8 จังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ และจังหวัดพังงา)87 อำเภอ 568 ตำบล 4,615 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 294,097 ครัวเรือน 998,867 คน เสียชีวิต 25 ราย (นครศรีธรรมราช 13 ราย, สุราษฎร์ธานี 4 ราย พัทลุง 2 ราย กระบี่ 6 ราย) บาดเจ็บ 181 คน ยอดผู้อพยพทั้งหมด 6,757 คน (นครศรีธรรมราช 1,992 คน สุราษฎร์ธานี 965 คน กระบี่ 3,800 คน)
สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ ขณะนี้มีน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ 11 แห่ง ได้แก่ ห้วยน้ำใส คลองกระทูน คลองดินแดง เสม็ดจวน (จ.นครศรีธรรมราช) ป่าพะยอม ป่าบอน (จ.พัทลุง) และคลองท่างิ้ว (จ.ตรัง) บางกำปรัด คลองหยา ห้วยลึก (กระบี่) ใกล้บ้าน (นราธิวาส) ความเสียหายทางการเกษตร ด้านพืช เกษตรกร 111,827 รายพื้นที่การเกษตรประสบภัย 732,655 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 248,899 ไร่ พืชไร่ 38,245 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 445,511 ไร่ ยางพาราคาดว่าจะเสียหายจากดินโคลนถล่มไม่เกิน 50,000 ไร่ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้จะลดลงได้อย่างรวดเร็ว จะไม่ทำให้ต้นยางพาราที่มีอายุมากไม่เสียหาย (ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

การจราจร ผ่านไม่ได้ 22 เส้นทาง
นครศรีธรรมราช
- เส้นทาง 4186 โรงเหล็ก-กรุงชิง ท้องที่อำเภอนบพิตำ น้ำท่วมสูง 70 ซม. และคอสะพานชำรุด ที่ กม. 1-2 ไม่มีสายทดแทน
ตรัง
- เส้นทาง 4 ตรัง-เขาพับผ้า ท้องที่อำเภอนาโยง น้ำท่วมสูง 65 ซม. ที่ กม. 1103-1115 เป็นแห่งๆ ใช้สาย 419 ทางเลี่ยงเมืองตรัง แทน
- เส้นทาง 403 ต้นม่วง-ทางเลี่ยงเมืองตรัง ท้องที่อำเภอห้วยยอด น้ำท่วมสูง 70 ซม. ที่ กม. 21-24 เป็นแห่งๆ ใช้สาย 4158 คลองเต็ง-เขาวิเศษ แทน
- เส้นทาง 404 ท้องที่อำเภอเมือง น้ำท่วมสูง 70 ซม. ที่ กม. 0-1 ใช้สาย 419 ทางเลี่ยงเมืองตรัง แทน
- เส้นทาง 4045 บางรัก-ควนขัน ท้องที่อำเภอทับเที่ยง น้ำท่วมสูง 90 ซม. ที่ กม. 0-5 ให้ใช้ทางของเทศบาล แทน
- เส้นทาง 4258 บ้านซา-เดือยพร ท้องที่อำเภอห้วยยอด น้ำท่วมสูง 90 ซม. ที่ กม. 1-9 เป็นแห่งๆ ใช้สาย 4225 หนองนา-บ้านซา แทน
กระบี่
- เส้นทาง 4156 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ท้องที่อำเภอเขาพนม น้ำท่วมสูง 80 ซม. ที่ กม. 33-36 เป็นแห่งๆ ใช้สาย 4038 คลองท่อม-ลำทับ แทน
สุราษฎร์ธานี
- เส้นทาง 4110 ท่าเนียบ-คีรีรัฐนิคม ท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม น้ำท่วมสูง 200 ซม. ที่ กม. 1-10 ใช้สาย 401 พุนพิน-บ้านตาขุน แทน
- เส้นทาง 4112 ดอนใหญ่-ทุ่งอ่าว ท้องที่อำเภอท่าฉาง น้ำท่วมสูง 60 ซม. ที่ กม. 1-3 ใช้สาย 4260 ทุ่งโพธิ์-คลองราง แทน
- เส้นทางท่าชนะ-ไชยา ท้องที่อำเภอไชยา น้ำท่วมสูง 100 ซม. ที่ กม. 39-53 เป็นแห่งๆ ใช้สาย 4 ท่าชนะ-พุนพิน แทน
- เส้นทาง 4185 คชาธาร-วัดมูลเหล็ก ท้องที่อำเภอไชยา น้ำท่วมสูง 100 ซม. ที่ กม. 2-4 เป็นแห่งๆ ไม่มีสายทางทดแทน
- เส้นทาง 4191 บ้านสงขลา-ไชยา ท้องที่อำเภอไชยา คอสะพานขาดที่ กม. 1+008 เป็นแห่งๆ ไม่มีสายทางทดแทน
- เส้นทาง 4247 หนองไทร-ยวนสาว ท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม น้ำท่วมสูง 60-100 ซม. ที่ กม. 22-25 เป็นแห่งๆ ให้ใช้สาย 401 บ้านตาขุน-พุนพิน แทน
- เส้นทาง 4259 ทุ่งตาเพชร-ห้วยสลิง ท้องที่อำเภอท่าชนะ น้ำท่วมสูง 60 ซม. ที่ กม. 11-12 และคอสะพานชำรุด ที่ กม. 11+420 ใช้สาย 4265 บ้านชายทะเล-ท่าชนะ แทน
- เส้นทาง 4010 กาญจนดิษฐ-บ้านใน ท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ น้ำท่วมสูง 60 ซม. ที่ กม. 24-27 ใช้สาย 401 กาญจนดิษฐ-นครศรีธรรมราช แทน
- เส้นทาง 4142 บ้านเนียง-ดอนสัก ท้องที่อำเภอดอนสัก น้ำท่วมสูง 100 ซม. ที่ กม. 27-29 ใช้สาย 4142 บ้านใน-นครศรีธรรมราช แทน
- เส้นทาง 4169 รอบเกาะสมุย ท้องที่อำเภอเกาะสมุย น้ำท่วมสูง 60 ซม. ที่ กม. 7-43 เป็นแห่งๆ ใช้ทางเทศบาล แทน
- เส้นทาง 4178 น้ำเกลี้ยง-หนองดุก ท้องที่อำเภอบ้านนาเดิม สะพานทรุดตัว ที่ กม. 0+382 ใช้สาย 4009 สุราษฎร์ธานี-นาสาร แทน
- เส้นทาง 4248 ท่าเรือใต้-เขาหัวควาย ท้องที่อำเภอบ้านนาเดิม คอสะพานขาด ที่ กม. 0+421 ใช้สาย 401 สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า แทน
- เส้นทาง 4219 บ้านเสด็จ-ในปราบ ท้องที่อำเภอเคียนซา คอสะพานขาด ใช้สาย 44 ไทรโสภา-สุราษฎร์ธานี แทน
- เส้นทาง 4110 ทุ่งสง-พระแสง ท้องที่อำเภอพระแสง น้ำท่วมสูง 60 ซม. ที่ กม. 35-37 ใช้สาย 41 เวียงสระ-นครศรีธรรมราช แทน
- เส้นทาง 4037 กระบี่-ควนสว่าง ท้องที่อำเภอชัยบุรี น้ำท่วมสูง 100 ซม. ที่ กม. 35-37 ใช้สาย 44 ปลายพระยา-อ่าวลึก แทน
สรุปการประชุม ศชอ.
- กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าปริมาณฝนจะเบาบางลง จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2554
- วันนี้ คณะอนุกรรมการ คชอ. ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ และจะมีการประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธานการประชุม
- กรมชลประทาน รายงานว่า อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำล้นตลิ่ง 1 เมตร ทำให้การประปาหยุดให้บริการ
- ที่ประชุม ศชอ. รับทราบการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ โดยมีจัดชุดเฉพาะกิจของ จ.นครศรีธรรมราช เข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสาร พร้อมทั้งมีการสนธิกำลังตำรวจ ทหาร เข้าไปตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนจากกองทัพ ในการลำเลียงอาหาร น้ำ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

--------------------------------------
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โทร. 1111เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode