กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏราชสีมาจัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชนะการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 47 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานโล่รางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีส่วนภูมิภาคในภาคอีสานแห่งแรกระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ครองโล่พระราชทานของการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 47 เป็นระยะเวลา 1 ปี มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์ ธ ผู้พระราชทานโล่รางวัล ซึ่งจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสืบไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode