กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นศ. ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลผลงานวิชาการ

วันที่ 23 ก.พ. 2557 )
 
โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUG 2014) ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน และอาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาการและสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาและนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 คน ซึ่งผลการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral มีดังนี้ 1. รางวัลระดับยอดเยี่ยม Excellent (Thai Track) ได้แก่ งานวิจัย The design and development for inventory Case Study of Cute Press ของนายศิวกร หมัดเจริญ 2. รางวัลระดับดีเด่น Very Good(Thai Track) ได้แก่ งานวิจัย Durable goods management system for informatics program ของนางสาววิภาวดี มีหมั่น นางสาวขวัญหทัย แสนมีมา และนางสาวดารุณี บุญสวัสดิ์ 3. รางวัลระดับดี Good(Thai Track) ได้แก่ งานวิจัยThe development for Thanakorn Shop Management System ของนายสุรศักดิ์ นิลเต่า และมีงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ งานวิจัย Nakhon Ratchasima Rajabhat University Dormitory Management System ของนายธีรชัย แบขุนทด และงานวิจัย The tourism Recommendation System in Isan ของนายภูวดล ถวัลย์วีระวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode