กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Third Point LLC ขานรับข้อสรุปของ Sotheby’s ที่ระบุว่า แดเนียล เอส. โลบ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการของบริษัท

วันที่ 27 ก.พ. 2557 )
 

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--27 ก.พ. 2557 Sotheby’s ได้สรุปว่า แดเนียล เอส. โลบ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทยังรับทราบว่าคุณโลบได้พยายามยกสถานะของบริษัทมาตลอดระยะเวลา 6 เดือน และรับรู้ว่าวิสัยทัศน์ของคุณโลบได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนทางด้าน Third Point ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่าการที่คุณโลบเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และนอกเหนือจากคุณโลบแล้ว เรายังได้เสนอชื่อผู้บริหารอีก 2 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่บอร์ดบริหารยังขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องดังกล่าว ประสบการณ์ทำให้ Third Point ตระหนักว่า การมีคนๆเดียวเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในบอร์ดบริหารถือว่า ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน Sotheby’s ได้ ดังนั้น Third Point จึงเรียกร้องให้บอร์ดบริหารมีสมาชิกหลายคนมาโดยตลอด ขณะที่ Sotheby’s ก็ตระหนักถึงจุดยืนดังกล่าวของ Third Point มาโดยตลอดเช่นกัน เราจึงมองว่าการเสนอชื่อผู้บริหาร 1 ท่านมิใช่ความจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันเสนอตัวแทน บัดนี้ Sotheby’s ตระหนักแล้วว่า การรวบรวมและรับฟังแนวคิดใหม่ๆจากบรรดาผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้แล้ว เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับ Sotheby’s ในการปรับโครงสร้างบอร์ดบริหารต่อไป เกี่ยวกับ Third Point LLC Third Point LLC คือบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนซึ่งจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) บริษัทก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2538 มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก และบริหารสินทรัพย์รวมมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทใช้วิธีการลงทุนตามสถานการณ์ ในการลงทุนทั่วโลก ข้อมูลสำคัญ Third Point ต้องการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นยอมมอบฉันทะให้ไปประชุมและออกเสียง (Proxy Solicitation) ในการประชุมประจำปี 2557 ของ Sotheby’s ดังนั้น Third Point และบริษัทในเครือบางแห่งจึงตั้งใจว่าจะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดย Third Point จะส่งหนังสือมอบฉันทะขึ้นสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นของ Sotheby’s พร้อมด้วย WHITE proxy card ทั้งนี้ Third Point แนะนำให้ผู้ถือหุ้น SOTHEBY’S ทุกคนอ่านหนังสือมอบฉันทะเมื่อได้รับ เพราะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ร่วมชักชวนผู้ถือหุ้นให้ยอมมอบฉันทะ สำหรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการยื่นต่อ SEC แล้วก็จะสามารถหาอ่านได้ฟรีที่เว็บไซต์ http:www.sec.gov รายนามต่อไปนี้คือผู้ที่คาดว่าจะร่วมชักชวนผู้ถือหุ้นของ Sotheby’s ให้ยอมมอบฉันทะ: Third Point LLC, Daniel S. Loeb, Thi rd Point Offshore Master Fund L.P., Third Point Ultra Master Fund L.P., Third Point Partners L.P., Third Point Partners Qualified L.P., Third Point Reinsurance Co. Ltd., Lyxor/Third Point Fund Limited, Third Point Advisors LLC, Third Point Advisors II LLC, Harry J. Wilson และ Olivier Reza สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่คนกลุ่มนี้จะได้รับจากการถือหุ้นหรืออื่นๆ สามารถดูได้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ในชื่อ Schedule 14A ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และดูได้ฟรีที่เว็บไซต์ http:www.sec.gov ติดต่อ: สำหรับสื่อมวลชน Third Point LLC เอลิซซ่า ดอยล์ (Elissa Doyle) กรรมการผู้จัดการ โทร. 212-715-4907 &nb sp; อีเมล: edoyle@thirdpoint.com
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode