กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจับมือ อ.ต.ก.และสภาเกษตรจัดแถลงข่าว มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ

วันที่ 24 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว โครงการงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นแก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. 2557 ในระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องสายพันธุ์ข้าวของจังหวัดนครราชสีมา ผ้าไทยปักธงชัย และอาหารแปรรูป การจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาท้องตลอด อาทิ ไข่ไก่ น้ำมัน สินค้านาทีทอง นวัตกรรมทางการเกษตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา 18.00 - 22.00 น. นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการและการจัดแสดงอาหารโต๊ะโคราชภายในงานอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode