กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏราชสีมาจัดสัมมนาและแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก จัดโดยโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากคุณสุพร ศรีสุธัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส นครราชสีมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญจากทางโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว อีกทั้งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode