กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราชจัดละครเวที เรื่อง Imagine รักในจินตนาการ

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละครเวที เรื่อง Imagine รักในจินตนาการ ณ โรงละคร ชั้น 8 อาคาร 22 การจัดละครเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและเป็นระบบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติและเรียนรู้จากสื่อนอกห้องเรียน อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งควบคุมการแสดงโดย ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล และอาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์เรขา อินทรคำแหง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode