กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยปี 2557

วันที่ 28 ก.พ. 2557 )
 

จังหวัดขอนแก่นคัดเลือก ค่ายยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมความรู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คัดเลือก ค่ายยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมความรู้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 22 คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 4 คน เป็นตัวแทนเยาวชนของจังหวัดขอนแก่นไปร่วมเข้าค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 รวม 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2557 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นก็คัดเลือกเยาวชนสำรองไว้อีก 6 คน ด้วย หากเยาวชน 4 คนที่ได้รับคัดเลือก ไม่สามารถเดินทางไปร่วมค่ายยุวชนประชาธิปไตยทั้งสองรุ่นได้ เยาวชนทั้ง 4 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกอบด้วย 1.นายสุวิทย์ สาเรียง นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 2. นางสาวตะวัน ทาพิลา นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3.นายพงษ์สิทธิ์ ต้นภูเขียว นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 4.นางสาวสุภมาศ ไสยโสภณ กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode