กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการนิทรรศการวิชาการและประกวดโครงการวิชาชีพ

วันที่ 28 ก.พ. 2557 )
 
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการนิทรรศการวิชาการ และประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ(Open House) และประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้จัดนิทรรศการวิชาการ(Open House) และประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้เชิญให้โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การประกวดโครงการวิชาชีพของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.๒). การจัดนิทรรศการทางวิชาการของแผนกวิชา ช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า , การบัญชีช่างอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันจรวดน้ำ ระดับประถมศึกษา การฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพให้กับนักเรียน ประชาชนผู้สนใจ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) การแสดงของนักเรียน นักศึกษา บนเวที จากโรงเรียนต่างๆ ๖. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การประกวดวาดภาพ การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การะประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมนัดพลแรงงาน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด. การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงโชว์ชกมวยงู(ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย)ต้องขอชื่นชมวิทยาลัยการอาชีพกระนวนที่ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ(Open House) และประกวดโครงการวิชาชีพ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและเรียนรู้จากนิทรรศการเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ และใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีจึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode