กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นฝึกอบรมวิทยากรโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพิ่มผลผลิตข้าวปี 2557

วันที่ 28 ก.พ. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นเปิด โครงการฝึกอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว ปี 2557 นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าว ให้กับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอรวมทั้งเจ้าหน้าเกษตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แกนนำเกษตรกรต้นแบบ จัดที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อำเภอมัญจาคีรี โดยทีมวิทยากรที่มีการวิจัยการทำปุ๋ยสั่งตัดระดับประทศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นวิทยากรนำทีมโดย ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ทัศนีย์ อัตตะนันทนท์ และ ดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ การฝึกอบรมให้ความรู้กับทีมวิทยากรครั้งนี้สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวนำร่องใน 2 ตำบลของอำเภอซำสูงพบว่าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 50 รายมีผลดำเนินการลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งและมีผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 10 ดังนั้นทางจังหวัดขอนแก่นจึงมีโครงการเพิ่มขึ้นอีกให้ครบ 26 อำเภอๆละ 1 ตำบลเข้าร่วมก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าโครงการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่กับเกษตรกรและเมื่อนำมาใช้ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวได้ครึ่งหนึ่งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร ที่มุ่ง หวังให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode