กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชอบรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ จากแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 เพื่อให้บุคลากรสายสอนมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น กองบริหารงานบุคคลฯ จึงได้จัดการอบรมดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ และคณะ เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์จากคณะต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 206 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode