กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปทุมธานีคัดเลือกเยาวชนตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี 2557

วันที่ 25 ก.พ. 2557 )
จังหวัดปทมธานี
 

ปทุมธานีคัดเลือกเยาวชนตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี 2557

                   วันนี้ (25กพ.2557) เวลา 10.00 น.   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร)     เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเยาวนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมสัตตปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม คัดเลือกเยาวชน4 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 13 คน  6 โรงเรียน

                     สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย และผลการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าอบรม ดังนี้ รุ่นที่ 1 นายกิตติลักษณ์ ไพคำนาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และ นายวัชรพงษ์ พื่งพา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี รุ่นที่ 2 นายฉัตรชัย สร้อยทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิส สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี และนางสาวณัฐธิดา  แก้วทิ้ง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  ซึ่งเยาวชนตัวแทนจังหวัดปทุมธานี จะเข้ารับการอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode