กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชอบรม“เสริมความแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 24 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 436 คน)
 
ราชภัฏโคราชอบรม
"เสริมความแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรม "เสริมความแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับรายละเอียด เกณฑ์การประเมิน แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมทั้งแนวโน้มตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ สมศ. โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน ทั้งนี้กองประกันคุณภาพการศึกษาขอขอบคุณผู้เข้าอบรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode