กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน

วันที่ 19 ก.พ. 2557 )
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร จับมือ เทศบาลตำบลวังไผ่ ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางจุฬาลักษณ์ วงศ์ปรีชากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่
นางจุฬาลักษณ์ วงศ์ปรีชากร ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร และ เทศบาลตำบลวังไผ่ เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ แรงงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนต่อไปได้
สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทั้งในด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และการเรียนการสอน ซึ่งได้นำวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาพม่าโดยเฉพาะ มาถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode