กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชเปิดตลาดนัดนักบริหาร ครั้งที่ 4

วันที่ 17 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 417 คน)
 
                 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดนักบริหาร ครั้งที่ 4 "วิทยาการก้าวไกล พัฒนาคนสู่ AEC” ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "พัฒนาชาววิทยาการ สู่ AEC” และได้รับเกียรติจากคุณธนินท์ชัย กิตติวิศิษฎ์ ผู้ช่วยนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เป็นผู้ให้ความรู้นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมของนักศึกษาจากทั้ง 9 โปรแกรมวิชาในคณะวิทยาการจัดการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กว้างขวางและเป็นเวทีแสดงความสามารถทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพและความสามารถต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode