กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นวเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุหาแนวทางการบูรณาการอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุหาแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน
                                             นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การประชุม "การดำเนินงานรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน” ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ประจำเดือน พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการข้อมูล ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในครั้งนายวิทิตย์ นามมูลน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้อยากให้สื่อมวลชนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงทำให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเตรียมแผนรองรับการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2557 และตอลอดปี 2557 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร่วมมือร่วมใจกัน ป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ อันเนื่องมาจากการเมาสุราในขณะขับรถ และการขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด กำหนดแผนบูรณาการการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode