กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร)

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
 

                 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดรากวัฒนธรรม ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และทุกภาคส่วนในจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) นิทรรศการผลิตภัณฑ์ต่อยอดรากวัฒนธรรม นิทรรศการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร นิทรรศการงานศิลปะจากซากปรักหักพังในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชร มรดกโลก การเสวนา รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดรากวัฒนธรรมด้วย

                 ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ได้จัดกิจกรรมถวายสลากภัต เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระพายหลวง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และในเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์สวดโอวาทปาติโมกข์ และเชิญชวนประชาชนร่วมเวียนเทียน ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น. รับฟังการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดการเสวนา เรื่อง งานศิลปะจากซากปรักหักพังในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กำแพงเพชร มรดกโลก ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และในเวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เป็นการแสดงแสง-เสียง โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวเมืองพระร่วง ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมไบค์แรลลี่ (Bike Rally) เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

                  ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักศิลปากรที่ ๖ จ.สุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๓๓ ๔๕๖, ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๖๔

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode