กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
ประกวดราคาค่าจ้างปรับปรุงทาสีอาคารและซ่อมแซมรางน้ำฝน

วันที่ 12 ก.พ. 2557 )
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาค่าจ้างปรับปรุงทาสีอาคารและซ่อมแซมรางน้ำฝน สถานีกาชาดที่ 5 สวาคนิวาศ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน

กำหนดชี้แจงสถานที่และชี้แจงเอกสารการประกวดราคา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 - 10.30 น.  ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาศ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ไม่มาลงทะเบียนชี้แจงสถานที่และชี้แจงเอกสารประกวดราคา ตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่มีสิทธ์ยื่นซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 – 10.00 น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาเวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ผู้เสนอราคาต้องมายื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ไม่รับยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 1608-1609 ในวันและเวลาราชการ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode