กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำmouกับเอกชนเรื่องการค้ามนุษย์

วันที่ 12 ก.พ. 2557 )
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำMOUกับภาคเอกชน เรื่องการค้ามนุษย์ 

              เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาติดตามผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับภาคเอกชน และรับฟังความคิดเห็นการคุ้มครองแรงงานในไร่อ้อยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่นและมีปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ) เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สมาคมชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาล แรงงานในไร่อ้อย นักวิชาการ สื่อมวลชน NGOs และผู้แทนภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 120 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับภาคเอกชน สมาคม หน่วยงาน NGOs เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 โดยมีอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นายทรงศัก สายเชื้อ) ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สังเกตการณ์
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode