กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สุดยอดข้าราชการของจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๗

วันที่ 12 ก.พ. 2557 )
 
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือดข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ได้พิจารณาคัดเลือดข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน ถึงความรู้ความสามารถ เกียรติคุณ มีความประพฤติในหน้าที่และนอกหน้าที่ เป็นที่ประจักษ์ ต่อส่วนราชการและประชาชน มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ ๑. นายทรงเดช ผ่องฉวี เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ๒. นางจริญญา จักรกาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ๓. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ ๔. พ.ต.ท.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รองผู้กำกับ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode