กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการขอนแก่นประชุมคณะกรรมการจัดการพื้นที่แก่งละว้าขอนแก่น

วันที่ 11 ก.พ. 2557 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุม "คณะกรรมการจัดการพื้นที่แก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
                               นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการจัดการพื้นที่แก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง...และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามแผน และเกิดการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าซึ่งเป็นพื้นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนพื้นที่แก่งละว้ามีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ การบริหารจัดการน้ำและชลประทาน ด้านวัฒนธรรรมและการท่องเที่ยว การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ด้านการศึกษาและการพัฒนาตามช่วงวัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการกำหนดจัดงานสัมมนาร่วมรักษ์และการจัดการฟื้นฟูแก่งละว้าสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พ.ศ 2557 ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode