กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนปี 2558 ครบรอบปีที่ 60

วันที่ 11 ก.พ. 2557 )
 
ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๗ ครบรอบปีที่ ๖๐”
                                      นายกองเอกสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 60 ในงาน "วันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม ความเสียสละ ของเหล่าเพื่อน...สมาชิก อส. กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในครั้งนี้ นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีฯ ที่กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ณ ศาลาผูกเสี่ยว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวีรกรรม ความเสียสละของเหล่าเพื่อนสมาชิก อส. มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิก อส.ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลดีแก่กองอาสารักษาดินแดน การมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจสมาชิก อส. เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก อส. และบุตรข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย การชุมนุมของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้ นางนิภา สุวรรณสุจริต ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมในพิธี รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนและร่วมมอบทุนการศึกษาฯ และสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อส. ด้วย
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode