กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
งานสัมมนารู้ทันเศณษฐกิจเจาะทิศทางการลงทุนปี 57 ต้อนรับ AEC

วันที่ 5 ก.พ. 2557 )
 
งานสัมมนา รู้ทันเศรษฐกิจเจาะทิศทางการลงทุน(อีสานตอนบน ปี ๕๗-๕๘ ) ต้อนรับ AEC
                                   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่างานสัมมนา รู้ทันเศรษฐกิจ&เจาะทิศทางการลงทุน(อีสานตอนบน ปี ๕๗-๕๘ ) ต้อนรับ AEC ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวนมาก กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงประโยชน์การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการเตรียมความพร้อมที่จะตอบรับกับเศรษฐกิจและการค้าในปีนี้ถึงปีหน้า จึงมีความประสงค์จัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวขึ้น ซึ่งในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี มาให้ความรู้และแนวทางการประกอบธุรกิจในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)จากหัวข้อการสัมมนาดังกล่าว ต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกระดับให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้า รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ การขยายกิจการ ตลอดจนเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้มากขึ้นอันจะมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นขยายตัวเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำความเจริญและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่จังหวัดขอนแก่นในลำดับต่อไป

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode