กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชุมพร จัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

วันที่ 29 ม.ค. 2557 )
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชุมพร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ พร้อมจัดประกวดสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี โดยมีเด็กเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 60 คน


นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นการบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐาน โดยเน้นการดูแลเด็กทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี โดยให้บิดา มารดา ผู้เลี้ยงดูเด็ก มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อมุ่งหวังให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย


ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้จัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก และการส่งเสริมพัฒนาการ โดยแพทย์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเน้นในเรื่องพัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็ก พร้อมชี้แจงการใช้สมุดบันทึกอนามัยแม่และเด็ก และจัดให้มีการจัดประกวดสุขภาพเด็ก ใน 3 กลุ่มวัย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ช่วงอายุ 6 เดือน - 12 เดือน กลุ่มที่ 2 ช่วงอายุ 13 เดือน - 18 เดือน กลุ่มที่ 3 ช่วงอายุ 19 เดือน - 60 เดือน ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดได้แก่ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด การได้รับวัคซีน การตรวจสุขภาพช่องปาก และพัฒนาการของเด็ก โดยมีเด็กเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จำนวนกว่า 60 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode