กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 29 ม.ค. 2557 )
 
มอบทุนสนับสนุน การศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม
                                   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุน การศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกาย ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนบริจาคในกิจกรรมประทานทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทางร่างกายในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2556 โดยมีนายนภดล ธุลีจันทร์ ผอ.ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การมอบทุน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองให้เด็กในกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีเด็กได้รับทุนจำนวน 279 คน และเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
-ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode