กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชมรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอาสาน ราชภัฏโคราชลงพื้นที่ รร.ไทรทอง สร้างห้องพยาบาล กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 10 ม.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ชมรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ออกค่ายเผยแพร่ สืบสาน พัฒนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ โรงเรียนไทรทอง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่และบริการทางวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ และมีอาจารย์พิสิทธิ์ สมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ชมรมฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งกิจกรรมการออกค่ายเผยแพร่ สืบสานพัฒนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น นอกจากจะมีกิจกรรมในทางศิลปะและวัฒนธรรมแล้วยังเน้นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสร้างห้องพยาบาล กิจกรรมการอบรมการแสดงพื้นบ้านอีสานให้กับนักเรียน โรงเรียนไทรทอง โรงเรียนคลองเมือง กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมทำความสะอาดในชุมชน กิจกรรมการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) ของนักศึกษาชมรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอด ภูมิปัญญา รักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อให้เกิดชุมชนยั่งยืนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode