กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
NRRU TO BE NUMBER ONE "ปลุกกระแสวัยทีน โชว์พลังแดนซ์ สร้างสรรค์ไอเดีย"

วันที่ 15 ม.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE "ปลุกกระแสวัยทีน โชว์พลังแดนซ์ สร้างสรรค์ไอเดีย" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแข่งขันเต้น Cover Dance การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน นักศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติดและอบายมุข ซึ่งเยาวชนนับว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการหล่อหลอมและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการปลูกฝังและการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและแพร่กระจายไปยังชุมชนต่างๆ กิจกรรมนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้กล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองและยังเป็นการต่อต้านขบวนการค้าขายสิ่งเสพติดในสถานศึกษาอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode