กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาราชภัฏราชสีมา รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม

วันที่ 8 ม.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteen National Software Content : NSC2014) รอบก่อน ชิงชนะเลิศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ 9 ชั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายบุญชู กระฉอดนอก และ นางสาวสุนิสา ทันจันทร์ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ในหัวข้อ โครงการบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการรวมสื่อและการจำลอง สถานการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี อาจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้นำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์จนสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมมาครอง และ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode