กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
งาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดปทุมธานี” ณ. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

วันที่ 10 ม.ค. 2557 )
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
 

งาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดปทุมธานี” ณ. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

              สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กำหนด จัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2557 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557  เวลา 11.00 น. โดยอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิด

               โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วย โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงาน ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานและใบสมัครงานทุกครั้ง ที่สมัครงานกับนายจ้าง ในส่วนของนายจ้างที่เข้าร่วมงานก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (เป็นการบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดงาน) และเรียกดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ การเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณาก็สามารถเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา ซึ่งการจัดงานลักษณะดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน   ทั้งนี้ มีกิจกรรมในงาน ได้แก่ การรับสมัครงานโดยบริษัทนายจ้าง บริษัท ที่มีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงวาน  คลินิกอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพ การรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว การแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำทีบ้าน จำหน่ายสินค้าโอทอป  นอกจากนี้ยังเปิดสอนวิชาชีพอิสระให้แก่ผู้ว่างงานเรียนฟรี พร้อมอุปกรณ์อีกวันละ 10 สาขาอาชีพ อาทิ การทำพรมเช็คเท้า, พวงกุญแจตุ๊กตาญี่ปุ่น, กล่องใส่เครื่องประดับ, การทำกรอบพระด้วยพลาสติก, ทำป้ายทะเบียนรถ, รองเท้าแตะแฟนซี, เย็บกระเป๋า, เย็บหมอน ฯลฯ

                  ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้เปิดให้นายจ้างและผู้สมัครงานลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าได้ที่ http://www.jobdoe.com/pathum 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode