กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
การบินไทยแนะนำผู้โดยสาร เตรียมตัวการเดินทางช่วง วันที่ 13 ม.ค. 2557

วันที่ 8 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 519 คน)
 
การบินไทยแนะนำผู้โดยสาร เตรียมตัวการเดินทางช่วง วันที่ 13 ม.ค. 2557
 
           บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการหรือเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการปิดการจราจร และเผื่อเวลาการเดินทางพร้อมยืนยันยังคงให้บริการตามปกติ โดยมีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2557 นี้
นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโน้มว่าในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2557 จะมีการปิดการจราจรหลายสายในเขต กทม. จนอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารเที่ยวบินของการบินไทยและการบินไทยสมายล์ที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ ดังนี้
1. ในส่วนของผู้โดยสาร
- ให้มีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น อาทิ การเตรียมตัวในการเดินทาง แนะนำเส้นทางการจราจรไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- แนะนำให้ผู้โดยสารใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การเช็คอิน ผ่านทาง http://www.thaiairways.com/ หรือ Call Center 02-356-1111, ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (CMOC) 02-545-3181
- ในวันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปิดสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่และที่อาคารศูนย์ราชการ ผู้โดยสารสามารถติดต่อและใช้บริการทดแทนได้ที่สำนักงานบัตรโดยสาร
การบินไทยสาขาหลานหลวง สีลม และที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ในส่วนของพนักงาน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพนักงาน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับทุกฝ่าย ให้มีการเตรียมพนักงานให้พร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจัดเตรียมที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่อาจจำเป็นต้องพักที่สนามบิน หรือสถานที่ทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่วนการให้บริการ
บริษัทฯ ได้เร่งให้มีการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตอาหาร การรับส่งสินค้าที่เร่งด่วนให้แล้วเสร็จ เพื่อมิให้ได้รับผลกระทบจากการปิดเส้นทางการจราจร รวมทั้งได้ประสานงานกับสถานี การบินในต่างประเทศ
เพื่อให้รับทราบถึงแผนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงให้บริการตามปกติ และพร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode