กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 ม.ค. 2557 )
 
โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                       นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิด "โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านฝางเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ตามโครงการดังกล่าวจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดสู่การประกอบอาชีพเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เกษตรกร โดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 8 แห่ง และผู้แทนเกษตรกรทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอบ้านฝาง มีเกษตรกรสมัครร่วมโครงการแต่ละ อบต.ละ 30 ครัวเรือน รวม240ครัวเรือน ตามโครงการนี้ อปท.จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่ ปลา ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทั้งสามารถทำเครื่องใช้ที่จำเป็นใช้เองได้ในครัวเรือน โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเกษตรกร โดยตั้งเป้าหมายให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแรกที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักการคือ ลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรในสิ่งที่ต้องใช้ และบริโภคในชีวิตประจำวันลง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก การทำแชมพู สบู่ ให้เกษตรกรสามารถปลูกเอง เลี้ยงเอง และทำเองได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้อย่างแท้จริง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรสามารถจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 30-50บาท/วันเบื้องต้น หากสามารถประหยัดได้ 30 บาทต่อวัน ใน 1 ปีครัวเรือนจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 10,950 บาท โดยเริ่มโครงการนำร่องที่อำเภอบ้านฝางเป็นแห่งแรก และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode