กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นกำหนดสถานที่เลือกตั้งส.ส. ล่วงหน้า 10 เขตเลือกตั้งในวันที่ 26 มกราคม 2557

วันที่ 7 ม.ค. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นสถานที่เลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า 26 มกราคม 2557 10 เขตเลือกตั้ง
                                              นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557เป็นวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง ใน วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 จึงขอประกาศสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่นทั้ง10 เขต ดังนี้ เขตที่ 1 ที่เลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และตำบลแดงใหญ่ ) เขตเลือกที่ 2 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุม โรงเรียนขามแก่นนคร สำหรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลบึงเนียม เทศบาลตำบลโคกสี เทศบาลตำบลบ้านหว้า เทศบาลตำบลดอนข้าง เทศบาลตำบลดอนหัน เทศบาลตำบลท่าพระ และ อำเภอซำสูง เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุม อำเภอน้ำพอง สำกรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น(เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลตำบลสาวถี) อำเภอเขวาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอบ้านฝาง เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอภูเวียง สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่าและอำเภอสีชมพู (ยกเว้นเทศบาลตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง ) เขตเลือกตั้งที่ 6 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอชุมแพ (หลังใหม่) สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอชุแพ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู(ยกเว้นเทศบาลตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง ) เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี เขตเลือกตั้งที่ 8 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอพล สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอพล อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโคกโพธิ์ไชย เขตเลือกตั้งที่ 9 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอหนองสองห้อง อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท และอำเภอ เปือยน้อย เขตเลือกตั้งที่ 10 ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ สำรับผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode