กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครูครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู

วันที่ 6 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 489 คน)
 
ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครูครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ
สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู
 
             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 และ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2557 ภายในงานได้จัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน การแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การแสดงชุด สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา พร้อมทั้งการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ทำไมนักศึกษาทั่วโลกถึงอยากให้ครูเปลี่ยนวิธีสอน โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และอาจารย์ภูวนัย วรรณสอน จาก Edu Zones
 
 
             ทั้งนี้ โครงการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ได้จัดเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทในการผลิตครู ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ครูจึงมีบทบาทสำคัญในด้านการประพฤติ ปฏิบัติ และการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในหัวข้อ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาสาขาการศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาตนให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนการยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่มีคุณธรรมและมีผลงานดีเด่น เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1101
 
***********************************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode