กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดนครปฐมมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย

วันที่ 25 ธ.ค. 2556 )
 
ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย เทป : วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่เด็กนักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้มีการมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบอุทกภัย โดยมี นายสุเทพ โชคบุญธิยานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 ราย ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องจากครอบครัวประสบอุทกภัย และบิดาเสียชีวิตเมื่อปี 2554จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษนุโลก จำนวน 7 ราย ที่ย้ายมาศึกษาต่อที่จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โอนเงินทุนพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2556 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ของนักเรียนแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งอุปกรณ์การเรียนให้จังหวัดนครปฐมเพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนทุนฯ สำหรับในวันนี้ได้มอบทุนให้กับนักเรียนจำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ประกอบด้วย เด็กชายณภัทร ราโรจน์ อายุ 5 ปี เรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท, นางสาวสิริวิมล สีโนนยาง อายุ 19 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท, นายกิติพงษ์ นามเกียร อายุ 19 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท, นายอภิชาติ ทองภู อายุ 19 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000บาท, นางสาวรัชรินทร์ อินทะวงค์ อายุ 19 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท, นายธนาพร ธรรมดี อายุ 18 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท, นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี อายุ 19 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท, นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา อายุ18 ปี เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode