กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 25 ธ.ค. 2556
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่วัดวังน้ำขาว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นในรูปแบบการบูรณาการงานบริการด้านวิชาการเกษตรทุกสาขา ประกอบด้วย คลินิกดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง บัญชี ชลประทาน สหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และอื่นๆ โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกร ณ จุดเดียว ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการฝึกอาชีพในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยมีประชาชน เกษตรกรจากตำบลคลองจินดา และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานและมารับบริการประมาณ 300 คน ซึ่งโครงการนี้นับได้ว่า เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode