กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย แนะนำเตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะปลอดภัย

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย แนะนำเตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะปลอดภัย
 
นายชนะ เจริญพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่คนเราทำไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งต่างกับภารกิจประจำวันที่อาจจะต้องเดินทางอย่างรัดกุม สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ เตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะปลอดภัย ซึ่งก็มีวิธีการง่ายๆ ที่จะขอฝากฝากไว้ในใจของท่านที่คิดจะท่องเที่ยว คือ เลือก ๔ อย่าง และปฏิบัติให้ได้อีกอีก ๒ "ป” ดังนี้
 
- เลือกอย่างที่๑ คือเลือกเป้าหมาย : พื้นที่ไหนที่จะไปท่องเที่ยว มีความสะดวกสบายหรือยากลำบากเสี่ยงภัยแค่ไหนอย่างไร
 
- เลือกอย่างที่๒ คือเลือกเส้นทาง : ไม่ว่าจะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ต้องเหมาะสมกับฐานะ สุขภาพ-วัย และความสามารถพิเศษ
 
- เลือกอย่างที่๓ คือเลือกเวลา : จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ แต่ต้องเป็นเวลาที่การจราจรไม่คับคั่ง ถ้าเป็นกลางคืนต้องไม่ดึกดื่นเกินไป
 
 - เลือกอย่างที่๔ คือเลือกพาหนะ : รถ เรือ หรือเครื่องบิน ถ้าเป็นรถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบินสาธารณะไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน ต้องมีการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และถ้าเป็นรถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบินส่วนบุคคล ต้องตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง ให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมเดินทาง
 
สำหรับอีก 2 ป ได้แก่
"ป” ตัวที่ ๑ คือไม่ประมาท มีสติ รู้ตัวทกขณะ
"ป” ตัวที่ ๒ คือปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย กล่าวอีกว่า ถ้าถ้าสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ เชื่อได้ว่าจะท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode