กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เกษตรจังหวัดสุโขทัยห่วงเกษตรกรปลูกข้าวกระทบภัยหนาว

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
เกษตรจังหวัดสุโขทัยห่วงเกษตรกรปลูกข้าวกระทบภัยหนาว
 
นายปริมาณ ปั้นลี้ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่สภาพอากาศเริ่มมีอุณหภูมิลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงแจ้งเตือนเกษตรกรที่อาจประสบปัญหาข้าวกระทบหนาว ไม่ได้ผลเต็มที่ โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่มีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศหนาวเย็น ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก๒ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับข้าวทุกระยะ เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงนา และสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที สำหรับต้นข้าวที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดกับข้าวที่อยู่ในระยะกล้า จะทำให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต แคะแกรน ใบเหลือง และอาจหยุดการเจริญเติบโต จนถึงตายได้ ในกรณีที่อุณหภูมิลดต่ำลงมาก หากเกิดในระยะออกดอกหรือระยะผสมเกสา จะทำให้การผสมไม่ติด และเกิดเมล็ดลีบมา
 
เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เกษตรกรที่เตรียมจะปลูกข้าวในขณะนี้ ควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และควรหลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก ๒ โดยสามารถใช้พันธุ์ข้าวที่สามารถทนสภาพอากาศหนาวได้ดีกว่าแทน เช่น พันธุ์ กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) พันธุ์ กข ๔๑ พันธุ์ กข ๔๓ และชัยนาท ๑ เพราะทนหนาวได้ดีกว่า ส่วนข้าวที่ชะงักการเจริญเติบโต ควรชะลอการใส่ปุ๋ย จนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในภาวะปกติ คือตั้งแต่ ๒๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป เนื่องจากข้าวจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยในภาวะอากาศหนาวเย็น
สำหรับการปลูกข้าวในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พิษณุโลก ๒, พันธุ์ กข ๒๙ และพันธุ์ปทุมธานี ๑ ให้งดการปลูกในช่วงฤดูหนาวเด็ดขาด ถ้าเป็นไปได้ขอให้ปลูกข้าวในช่วงเดือนธันวาคม เพราะข้าวจะไปออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจะเจริญเติบโตต่อเนื่อง และให้ผลผลิตดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode