กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จ.ปทุมธานี ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 และใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จ.ปทุมธานี ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 และใช้น้ำอย่างประหยัด
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จ.ปทุมธานี ขอความร่วมมือทุกส่วนภูมิภาค อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประปาในพื้นที่โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งของความร่วมมือเกษตรกร งดการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 ปีการเพาะปลูก 2556 /2557
              ด้วยขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักที่เป็นแหล่งต้นน้ำส่งมาสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 33 ของความจุอ่าง และในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รับการจัดสรร น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2556/2557 จำนวน 430 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50 ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอที่จะสนุบสนุนการใช้น้ำสำหรับทำนาปรังได้เพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode