กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เกษตรจังหวัดปทุมธานีมอบแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
 

เกษตรจังหวัดปทุมธานีมอบแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30 น. ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาเยี่ยมรายการ” ปทุมธานี เวลาดีมีสาระ”  มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ดร. รุจีพันธ์ บุญจริง  กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2556/2557 ประกอบด้วย

1.การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนาในฤดูต่อไป อาทิ ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน  ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูดิน

2. การฝึกอาชีพเกษตรกรโดยหน่วยงานของกรมการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ศูนย์บริหารศัตรูพืช, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, สำนักงานเกษตรจังหวัด

3. การส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์, กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน

4.การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานจากหน่วยงานอื่นๆได้แก่ สาบันกาศึกษา กรมพัฒนาชุมชน, กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้ได้กล่าวถึง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์ ซึ่งคลินิกที่เปิดบริการ ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกชลประทาน, คลินิกบัญชี, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมาย, คลินิกพืช

 

 

                                                                                                                                 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode